Visual Background Image

Koojon. Umění vybírané s fištrónem

Art
Loosers
Umění

Case study

Agentura

Koojon. Umění vybírané s fištrónem

V Loosers fandíme umění. Proto jsme se rozhodli investovat do nadějných talentů umělecké scény. Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění. V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce

Agentura

O sbírce Koojon

KOOJON je neustále se rozšiřující sbírka současného umění, která vznikla z touhy dlouhodobě a systematicky podporovat české a slovenské umělce. KOOJON se snaží být funkční platformou, podporující koncepční rozvoj umělecké scény a usilující o zkvalitňování podmínek lokální umělecké produkce. Kurátorsky uchopená koncepce sbírky tak napomáhá vysledovat a pojmenovat klíčové formální směry, myšlenkové diskurzy a společenská témata či fenomény, které na přelomu 20. let 21. století tvarují terén umělecké scény.

I Vy můžete mít kampaň od Loosers. Zavolejte Ivě…

Chcete s námi spolupracovat? Potřebujete kampaň, která bude rezonovat? Umíte něco, čím nám můžete pomoci realizovat naše nápady? Napište mi…