Visual Background Image

CIDER. Strategie, která dá vaší značce šťávu

Strategie
Loosers
Komunikace

Case study

Agentura

Svěží přístup ke strategickému uvažování

Bez strategie není insight a bez insightu není nápad. V Loosers jsme přesvědčení, že kreativní nápady jsou vždycky lepší, když se opírají o dobrou strategii. A strategie je dobrá jen v tom případě, že vychází z kvalitních dat o zákaznících i značce a nachází reálné insighty. Proto jsme vyvinuli strategický nástroj, díky kterému přehledně identifikujeme potřebná data na straně zákazníka i značky.

Customer • Insight • Data • Emotions • Reason

K nejlepším zákaznickým insightům se dostáváme prostřednictvím dostupných i nově získaných dat se zohledněním emocionálního i racionálního rozhodování zákazníků. CIDER nám pomůže roztřídit dostupná data a jednoduše zjistit, jaká fakta ještě potřebujeme znát.

Agentura

Zákazník & značka

Zákazník a jeho přání
Jaké má zákazník touhy a přání. Jaké jsou bariéry? K čemu mu jako značka můžeme pomoci? Co ho přesvědčí?

Zákazník a jeho potřeby
Jakou demografii má cílová skupina? Jakou má zákaznickou zkušenost s produktem a značkou? Kde se s ním setkává? Jaké má racionální potřeby?

Značka a její poslání
Proč značka dělá to, co dělá? Co lidem přináší? S jakou tonalitou komunikuje? Jaký je její archetyp?

Značka a její produkt
Jaké vlastnosti má produkt? Jaké jsou jeho výhody? Jak vypadá konkurence? Jaká je cenová politika, dostupnost produktu, frekvence nákupu a kanály propagace?

To je jen část otázek, které si při tvorbě strategie klademe a díky CIDERU na ně nacházíme odpovědi.

Poznání zákazníků dá komunikaci šťávu

K získání odpovědí kombinujeme data dostupná z trhu, nákupního chování a marketingového plánu. A doplňujeme je o data získaná z kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Výstupem strategického nástroje CIDER je jeden či více insightů – porozumění a pochopení zákazníka, jeho potřeb, přání a uvažování v kontextu aktuální situace.

Agentura

Dobrá data zaručují o kapku lepší nápady

Skvělý insight zaručuje výrazně vyšší ztotožnění zákazníka s komunikací, větší vnímavost ke sdělení vzhledem k souznění se zákazníkovým uvažováním a násobí šanci na efektivní doručení komunikovaného sdělení.

Insighty fungují jako kreativní rozbušky, na kterých je možné rozvíjet kampaňové koncepty a ideje.

Se CIDERem je možné reagovat na velká kampaňová zadání, pomoci při rebrandingu značky i budovat zcela nové značky a najít jejich positioning. Na zdraví vaší značce!

CIDER. S touhle strategií na trhu zaperlíte.

.

I Vy můžete mít kampaň od Loosers. Zavolejte Ivě…

Chcete s námi spolupracovat? Potřebujete kampaň, která bude rezonovat? Umíte něco, čím nám můžete pomoci realizovat naše nápady? Napište mi…