SMALL THINGS. BIG DIFFERENCE.
Pavel je partner a Art Director LOOSERS. V roce 1976 se narodil v Praze a celý život žije na správné straně řeky. Studoval na Language institute v Londýně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (obor Fotografie). Od konce 90’ let sbíral zkušenosti v grafickém atelieru v oblasti retuší a grafického designu. V roce 2002 odstartoval svou pouť reklamním světem ve Fabrice DDB. V letech 2004–2009 byl Art Directorem mezinárodní reklamní agentury Publicis. pavel@loosers.cz

PAVEL BUREŠ